HAKKIMIZDA

Katkı Üreticileri Birliğinin misyonu; kimyasal katkı maddelerinin üretiminin evrensel kalite ölçülerine, ulusal ve uluslararası standartlara uygun olarak, kamu ve toplum yararı doğrultusunda gerçekleştirilmesine katkıda bulunmaktır.
Üyelerimiz Yapı Kimyasalları Sektörün en önemli firmalarındandır. Beton Katkı sektörünün üreticilerini çatısı altında toplayarak, onların müşterek ihtiyaçlarını göz önünde bulundurarak sorunlarının çözümünde yardımcı olmak üzere, resmi makamlar, mesleki ve özel kuruluşlarla gerekli girişimlerde bulunmaktadır.

Üyesi olduğumuz İMSAD(Türkiye İnşaat Malzemesi Sanayicileri Derneği) YÜF (Yapı Ürünleri Üreticileri Federasyonu) ve EFCA (Avrupa Beton Katkıcıları Federasyonu) kuruluşlarının yanı sıra inşaat ve beton sektörünün diğer paydaş kuruluşları ve dernekleriyle de aktif bir birliktelik yürütmekteyiz.

Beton kimyasal katkı teknolojileri, bilimsel gelişmeler ve inovasyonlar ile gelecekte de beton ve inşaat sektörüne hem teknik ve ekonomik hem çevresel katkılar sağlamaya devam ederken bazı yeni uygulamalar ve imalatlar için de ilham verecektir.

Katkı Üreticileri Birliği olarak, üyesi olduğumuz EFCA (Avrupa Beton Katkı Üreticileri Federasyonu) verilerine göre Avrupa'nın hacimsel olarak en büyük beton ve beton katkı pazarı Türkiyedir. Almanya, İngiltere, İspanya, Fransa ve İtalya gibi Avrupa'nın inşaat ve beton pazarının önde gelen ülkeleri dahil olmak üzere EFCA’nın 12 üye ülkesinin verilerine Avrupa’daki beton katkı pazarının yaklaşık %40’ını temsil etmekteyiz. Türkiye pazarının ise %80'lik hacmine hakimiz.

Avrupa ve Türkiye pazarında sürekli karlılıkla büyüyen bir grafik çizmek istiyoruz. Üye sayısının, derneğimizin etik değerlerine, kuruluş amaçlarına bağlı kalarak artırılması yönünde de çalışmaktayız.

Ülkemizde ve Dünya’da son 20 yılda inşaatı mümkün olan birçok olağanüstü yapının beton imalatı esnasında karşılaşılan zorluklar beton kimyasal katkı teknolojisinin sağladığı özellikler sayesinde aşılabilmiştir. Beton katkıları, beton yapılarda yüksek mukavemet, dayanım, geçirisimsizlik gibi özellikleri sağladığı gibi çok uzun ve yüksek mesafelere pompalanabilmeye, çok farklı kalıp şekillerinde, çok soğuk ve çok sıcak havalarda beton dökülmesine imkan tanımaktadır. Aynı zamanla yapıların sürdürülebilirliğine de katkı sağlamaktadırlar.

Türkiye’de uygulaması yeni ve güncel olan konuları takip ediyoruz. Bu çalışmaların içerisinde gönüllü olarak yer alıyoruz.

Çevreye duyarlılık değerlerinin aktarılmasını hedef olarak belirledik. Gündemimiz de yer alan Çevre Ürün Beyannamesinin Türkiye beton sektöründe kullanılır ve yaygın hale getirilmesi için çalışmalar yapmaktayız.

Bu beyanname ile beton katkılarının içerdikleri hammaddelere göre çevre etkileri kamuya açılabilecek ve kayıt altına alınacaktır. Avrupa Beton Katkıcıları Federasyonu (EFCA)’nın oluşturduğu, ilgili organlarca onaylanmış ve kabul görmüş model ve hesap şekline göre beton katkıları sektöründe sadece KÜB üyesi firmalar ürettikleri beton ve harç katkılarının çevre etki beyannamelerini yayınlama imkanına sahiptirler.

KÜB Yönetim Kurulu
Yönetim Kurulu Başkanı Osman İLGEN / CHRYSO Kat Katkı Malz. Genel Müdürü

Yönetim Kurulu Üyesi M. Selman TARMUR / MAPEI Yapı Kimyasalları Genel Müdürü

Yönetim Kurulu Üyesi M. Turgay ÖZKUN/ SİKA Yapı Kimyasalları Genel Müdürü

Yönetim Kurulu Üyesi Murat Yasa Kılınç / KORDSA Teknik Tekstil Satış ve Pazarlama Müdürü

Yönetim Kurulu Üyesi Bimen KADİROĞLU/ KALEKİM LYKSOR Kimya Genel Müdürü

KÜB Denetleme Kurulu
Denetleme Kurulu Başkanı Mehmet Gerçeker, Sika Yapı Malz.

Denetim Kurulu B.Yrd.: Rıza Altınsor, Chryso Kat Katkı Malz.

Denetleme Kurulu Üyesi: Osman Tezel,MBS Yapı Kimyasalları

Faaliyetlerimiz

Dernek olarak kurulduğumuz günden bu yana, Türkiye’de uygulaması yeni ve güncel olan konuları takip ediyoruz. Bu çalışmaların içerisinde gönüllü olarak yer alıyoruz.
Faaliyetlerimizden örnekler:
Kara Yolları, DSİ, TCDD ve diğer kurumlar i ile Beton Katkılarını ilgilendiren tüm konularda (standartların güncellenmesi, yeni ve gelişen / değişen teknolojilerin ilgili birimlere de anlatılması, beliren ihtiyaçlara cevap verecek) çalışmaların başlatılması ve içerisinde yer almak. Örneğin, Beton yollar, beton sektörünün, diğer birlik ve kuruluşların olduğu gibi KÜB’ ün de ana gündem maddelerinden biridir. Kara Yollarının Beton Yollar şartnamesi hazırlanırken çalışmaların içerisinde aktif şekilde yer almıştır. KGS ve TÇMB tarafından birincisi 2019 yılında düzenlenen 1. Beton Yollar Kongre ve Sergisinde katılımcı kuruluş olarak yer aldık. Beton Yollar 1. Kongre ve Sergisinde Bu ve benzeri projelerde gönüllü olarak yer almaya devam edeceğiz.

İnşaat Mühendisleri Odası Ve Kimya Mühendisleri odasının birlikte organize ettiği Yapılarda Kimyasal Katkılar Uluslar arası Sempozyum ve Sergisinin ana sponsoru olarak yer almaktayız.

THBB tarafından organize edilen 2017 yılı Beton Fuarı ve sergisinde tüm üyelerimiz ile KÜB çatısı altında yer aldık. Fuar ziyaretçilerine Beton katkılarını anlatan sunumları stand alanı içerisindeki Eğitim salonumuzda yaptık.

Üyesi olduğumuz Yapı Ürünleri Üreticileri Federasyonu tarafından organize edilen, üniversitelerin ilgili bölümlerine yönelik seminerlerde Beton Katkı Teknolojilerini anlatmak.

Eğitim Kurumları tarafından gelen talepler doğrultusunda güncel beton teknolojileri, Türkiye yapı mevzuatlarındaki değişiklikler ve katkılara yönelik bilgilerin paylaşılması.

THBB tarafından düzenlenen Laboratuvar Teknisyenleri Kurslarına sponsorluk ve Eğitim Desteği ile Sektöre yönelik bilinçlendirme çalışmalarına katkı sağlanması. Katkı Üreticileri Birliği (KÜB) ile Bağımsız Denetleme Kuruluşu KGS (Kalite Güvence Sistemleri) arasında yapılmış protokol ile üyelerimizin tüm tesislerinde üretilen ürünler, KGS tarafından belirli periyotlarda alınarak uygunluk testlerine tabi tutulmakta. Raporlanan test sonuçları KÜB de şeffaf şekilde duyurulmakta ve varsa uygunsuzluk takip edilmektedir. Benzer bir çözümün yasal bir zeminde tüm üreticiler için uygulanmasını beklemekteyiz.

Derneğimizin üyesi firmaların, güçlü teknik donanıma sahip temsilcilerinin oluşturduğu KÜB Teknik Komite Sektörün gereksinimi İnovatif gündemi takip ediyor ve bilgilendirme yazıları, sunumlar hazırlayarak ve ilgililerle paylaşarak çok önemli çalışmalara imza atıyor. KÜB Teknik Komitesi’nin hazırladığı yazıları E Bülten üzerinden sizlerle paylaşıyoruz.

Üyesi olduğumuz EFCA (Avrupa Beton Katkıcıları Federasyonu)nın, Yönetim Kurulu, Teknik Komite ve Çevre Komitesi toplantılarına ayrıca çalışma gruplarına KÜB adına ilgili düzeylerde katılım sağlanmaktayız. Bu şekilde, KÜB üyesi firmalar Avrupa’daki Beton Katkı sektörünü ve ilgili tüm gelişmeleri yakından takip ediyorlar.

HAKKIMIZDA

Katkı Üreticileri Birliğinin misyonu; kimyasal katkı maddelerinin üretiminin evrensel kalite ölçülerine, ulusal ve uluslararası standartlara uygun olarak, kamu ve toplum yararı doğrultusunda gerçekleştirilmesine katkıda bulunmaktır.
Üyelerimiz Yapı Kimyasalları Sektörün en önemli firmalarındandır. Beton Katkı sektörünün üreticilerini çatısı altında toplayarak, onların müşterek ihtiyaçlarını göz önünde bulundurarak sorunlarının çözümünde yardımcı olmak üzere, resmi makamlar, mesleki ve özel kuruluşlarla gerekli girişimlerde bulunmaktadır.

Üyesi olduğumuz İMSAD(Türkiye İnşaat Malzemesi Sanayicileri Derneği) YÜF (Yapı Ürünleri Üreticileri Federasyonu) ve EFCA (Avrupa Beton Katkıcıları Federasyonu) kuruluşlarının yanı sıra inşaat ve beton sektörünün diğer paydaş kuruluşları ve dernekleriyle de aktif bir birliktelik yürütmekteyiz.

Beton kimyasal katkı teknolojileri, bilimsel gelişmeler ve inovasyonlar ile gelecekte de beton ve inşaat sektörüne hem teknik ve ekonomik hem çevresel katkılar sağlamaya devam ederken bazı yeni uygulamalar ve imalatlar için de ilham verecektir.

Faaliyetlerimiz

Dernek olarak kurulduğumuz günden bu yana, Türkiye’de uygulaması yeni ve güncel olan konuları takip ediyoruz. Bu çalışmaların içerisinde gönüllü olarak yer alıyoruz.

Faaliyetlerimizden örnekler:

Kara Yolları, DSİ, TCDD ve diğer kurumlar i ile Beton Katkılarını ilgilendiren tüm konularda (standartların güncellenmesi, yeni ve gelişen / değişen teknolojilerin ilgili birimlere de anlatılması, beliren ihtiyaçlara cevap verecek) çalışmaların başlatılması ve içerisinde yer almak. Örneğin, Beton yollar, beton sektörünün, diğer birlik ve kuruluşların olduğu gibi KÜB’ ün de ana gündem maddelerinden biridir. Kara Yollarının Beton Yollar şartnamesi hazırlanırken çalışmaların içerisinde aktif şekilde yer almıştır. KGS ve TÇMB tarafından birincisi 2019 yılında düzenlenen 1. Beton Yollar Kongre ve Sergisinde katılımcı kuruluş olarak yer aldık. Beton Yollar 1. Kongre ve Sergisinde Bu ve benzeri projelerde gönüllü olarak yer almaya devam edeceğiz.

İnşaat Mühendisleri Odası Ve Kimya Mühendisleri odasının birlikte organize ettiği Yapılarda Kimyasal Katkılar Uluslar arası Sempozyum ve Sergisinin ana sponsoru olarak yer almaktayız.

THBB tarafından organize edilen 2017 yılı Beton Fuarı ve sergisinde tüm üyelerimiz ile KÜB çatısı altında yer aldık. Fuar ziyaretçilerine Beton katkılarını anlatan sunumları stand alanı içerisindeki Eğitim salonumuzda yaptık.

Üyesi olduğumuz Yapı Ürünleri Üreticileri Federasyonu tarafından organize edilen, üniversitelerin ilgili bölümlerine yönelik seminerlerde Beton Katkı Teknolojilerini anlatmak.

Eğitim Kurumları tarafından gelen talepler doğrultusunda güncel beton teknolojileri, Türkiye yapı mevzuatlarındaki değişiklikler ve katkılara yönelik bilgilerin paylaşılması.

THBB tarafından düzenlenen Laboratuvar Teknisyenleri Kurslarına sponsorluk ve Eğitim Desteği ile Sektöre yönelik bilinçlendirme çalışmalarına katkı sağlanması.

Katkı Üreticileri Birliği (KÜB) ile Bağımsız Denetleme Kuruluşu KGS (Kalite Güvence Sistemleri) arasında yapılmış protokol ile üyelerimizin tüm tesislerinde üretilen ürünler, KGS tarafından belirli periyotlarda alınarak uygunluk testlerine tabi tutulmakta. Raporlanan test sonuçları KÜB de şeffaf şekilde duyurulmakta ve varsa uygunsuzluk takip edilmektedir. Benzer bir çözümün yasal bir zeminde tüm üreticiler için uygulanmasını beklemekteyiz.

Derneğimizin üyesi firmaların, güçlü teknik donanıma sahip temsilcilerinin oluşturduğu KÜB Teknik Komite Sektörün gereksinimi İnovatif gündemi takip ediyor ve bilgilendirme yazıları, sunumlar hazırlayarak ve ilgililerle paylaşarak çok önemli çalışmalara imza atıyor. KÜB Teknik Komitesi’nin hazırladığı yazıları E Bülten üzerinden sizlerle paylaşıyoruz.

Üyesi olduğumuz EFCA (Avrupa Beton Katkıcıları Federasyonu)nın, Yönetim Kurulu, Teknik Komite ve Çevre Komitesi toplantılarına ayrıca çalışma gruplarına KÜB adına ilgili düzeylerde katılım sağlanmaktayız. Bu şekilde, KÜB üyesi firmalar Avrupa’daki Beton Katkı sektörünü ve ilgili tüm gelişmeleri yakından takip ediyorlar.

Hakkımızda

Türkiye pazarının %80'lik hacmine hakimiz.

Ülkemiz, Avrupa’nın birinci, Dünya’nın dördüncü hazır beton pazarıdır. Bu büyüklükteki Beton ve İnşaat sektörünün en önemli faktörlerinden biriyiz.
Katkı Üreticileri Birliği olarak üyesi olduğumuz EFCA (Avrupa Beton Katkı Federasyonu) verilerine göre Avrupa'nın hacimsel olarak en büyük beton ve beton katkı pazarı Türkiyedir. Almanya, İngiltere, İspanya, Fransa ve İtalya gibi Avrupa'nın inşaat ve beton pazarının önde gelen ülkeleri dahil olmak üzere EFCA’nın 12 üye ülkesinin verilerine Avrupa’daki beton katkı pazarının yaklaşık %40’ını temsil etmekteyiz. Türkiye pazarının ise %80'lik hacmine hakimiz.

Avrupa ve Türkiye pazarında sürekli karlılıkla büyüyen bir grafik çizmek istiyoruz. Üye sayısının, derneğimizin etik değerlerine, kuruluş amaçlarına bağlı kalarak artırılması yönünde de çalışmaktayız.

Türkiye’de uygulaması yeni ve güncel olan konuları takip ediyoruz. Bu çalışmaların içerisinde gönüllü olarak yer alıyoruz.

Çevreye duyarlılık değerlerinin aktarılmasını hedef olarak belirledik. Gündemimiz de yer alan Çevre Ürün Beyannamesinin Türkiye beton sektöründe kullanılır ve yaygın hale getirilmesi için çalışmalar yapmaktayız.

Bu beyanname ile beton katkılarının içerdikleri hammaddelere göre çevre etkileri kamuya açılabilecek ve kayıt altına alınacaktır. Avrupa Beton Katkıcıları Federasyonu (EFCA)’nın oluşturduğu, ilgili organlarca onaylanmış ve kabul görmüş model ve hesap şekline göre beton katkıları sektöründe sadece KÜB üyesi firmalar ürettikleri beton ve harç katkılarının çevre etki beyannamelerini yayınlama imkanına sahiptirler.

ÜYELİKLERİMİZ

Katkı Üreticileri Birliği olarak, üyesi olduğumuz EFCA (Avrupa Beton Katkı Üreticileri Federasyonu) verilerine göre Avrupa'nın hacimsel olarak en büyük beton ve beton katkı pazarı Türkiyedir. Almanya, İngiltere, İspanya, Fransa ve İtalya gibi Avrupa'nın inşaat ve beton pazarının önde gelen ülkeleri dahil olmak üzere EFCA’nın 12 üye ülkesinin verilerine Avrupa’daki beton katkı pazarının yaklaşık %40’ını temsil etmekteyiz. Türkiye pazarının ise %80'lik hacmine hakimiz.

Avrupa ve Türkiye pazarında sürekli karlılıkla büyüyen bir grafik çizmek istiyoruz. Üye sayısının, derneğimizin etik değerlerine, kuruluş amaçlarına bağlı kalarak artırılması yönünde de çalışmaktayız.

Ülkemizde ve Dünya’da son 20 yılda inşaatı mümkün olan birçok olağanüstü yapının beton imalatı esnasında karşılaşılan zorluklar beton kimyasal katkı teknolojisinin sağladığı özellikler sayesinde aşılabilmiştir. Beton katkıları, beton yapılarda yüksek mukavemet, dayanım, geçirisimsizlik gibi özellikleri sağladığı gibi çok uzun ve yüksek mesafelere pompalanabilmeye, çok farklı kalıp şekillerinde, çok soğuk ve çok sıcak havalarda beton dökülmesine imkan tanımaktadır. Aynı zamanla yapıların sürdürülebilirliğine de katkı sağlamaktadırlar.

Türkiye’de uygulaması yeni ve güncel olan konuları takip ediyoruz. Bu çalışmaların içerisinde gönüllü olarak yer alıyoruz.

Çevreye duyarlılık değerlerinin aktarılmasını hedef olarak belirledik. Gündemimiz de yer alan Çevre Ürün Beyannamesinin Türkiye beton sektöründe kullanılır ve yaygın hale getirilmesi için çalışmalar yapmaktayız.

Bu beyanname ile beton katkılarının içerdikleri hammaddelere göre çevre etkileri kamuya açılabilecek ve kayıt altına alınacaktır. Avrupa Beton Katkıcıları Federasyonu (EFCA)’nın oluşturduğu, ilgili organlarca onaylanmış ve kabul görmüş model ve hesap şekline göre beton katkıları sektöründe sadece KÜB üyesi firmalar ürettikleri beton ve harç katkılarının çevre etki beyannamelerini yayınlama imkanına sahiptirler.

KÜB Yönetim Kurulu
Yönetim Kurulu Başkanı Osman İLGEN / CHRYSO Kat Katkı Malz. Genel Müdürü

Yönetim Kurulu Üyesi M. Turgay ÖZKUN/ SİKA Yapı Kimyasalları Genel Müdürü

Yönetim Kurulu Üyesi M. Selman TARMUR / MAPEI Yapı Kimyasalları Genel Müdürü

Yönetim Kurulu Üyesi Murat Yasa Kılınç / KORDSA Teknik Tekstil Satış ve Pazarlama Müdürü

Yönetim Kurulu Üyesi Bimen KADİROĞLU/ KALEKİM LYKSOR Kimya Genel Müdürü

KÜB Denetleme Kurulu
Denetleme Kurulu Başkanı Mehmet Gerçeker, Sika Yapı Malz.

Denetim Kurulu B.Yrd.: Rıza Altınsor, Chryso Kat Katkı Malz.

Denetleme Kurulu Üyesi: Osman Tezel,MBS Yapı Kimyasalları

ÜYELERİMİZ