Ana Sayfa İletişim
     
BETON VE HARÇ KİMYASAL KATKI MADDELERİ ÜRETİCİLERİ DERNEĞİ SEÇİMLİ GENEL KURUL ÇAĞRISI  
  DEĞERLİ DERNEK ÜYELERİ,
Derneğimizin olağan genel kurul toplantısının dernek adresinde 09/02/2018 tarihinde, saat: 13:30'da WORKINTON KAVACIK OFİS/ BEYKOZ iSTANBUL' DA salt çoğunlukla, salt çoğunluk sağlanamadığı takdirde çoğunluk aranmaksızın 09/03/2018 tarihinde aynı saat ve yerde aşağıdaki gündemle yapılmasına ve yapılacak genel kurul toplantısına ilişkin tarih, yer, saat ve gündem bilgilerinin mail yoluyla üyelere duyurulmasına 5/01/2018 tarihli yönetim kurulu toplantısı oy birliği karar verilmiştir.

Gündem:
1) Katılan üyelerce hazırun listesinin imzalanması
2) Başkanın açılış konuşması
3) Divan heyetinin seçilmesi
4) Gelir-Gider Durumu ve Faaliyet Raporlarının Okunması
5) Yönetim Kurulunun İbrası
6) Dernek Organlarının Seçilmesi
7) Diğer Yazılı ve Sözlü Önergeler ile Dilek ve Temennilerin Görüşülmesi
8) Kapanış

 
     
  [hl_Resim1]